[Ebook] ➠ П5 By Victor Pelevin – Horsebackridingwisconsin.us

10 thoughts on “П5

 1. says:

  5 5don t like,, , .

 2. says:

  1 2 3 , 4 5 ,

 3. says:

  RUS , , , ,RUS , , , ,,AZE Tam ad Pindostan n siyasi piqmeyl rinin vida n m l ri kimi olan P5 , Viktor Pelevinin 2008 ci ild n r olunan q sa hekay l r toplusudur Topluya Oxuyan kariatidl r zal , Xufu timsah n n yeml nm si , Nekroment , Fridman f zas v Assasin adl s rl r daxildir Na irl rin v m t x ssisl rin fik...

 4. says:

  Iako Peljevin ne ume da zaka e,ova zanimljiva i jedinstvena zbirka ima bolje i lo ije sastavne delove itaju i prvu pri u bio sam isto odu evljen koliko i razo aran tre om,zbunjen etvrtom i vra en u ivot petom Sve u svemu, neizostavna stanica kroz fenomenalan uni...

 5. says:

  5 , 2008Empire V , S.N.U.F.F Batman Apollo, ,, , .

 6. says:

  , , , .

 7. says:

  must read , , , .

 8. says:

  , ,

 9. says:

  Sasvim slu ajno sam odabrao ovu knjigu u biblioteci, i uzev i u obzir da je random pick, mogu re i da sam prijatno iznena en Prvi put itam Peljevina, a kako sam na uo, prili no je popularan, to se ti e modernih ruskih pisaca, a postoji i razlog Me anje apsurdnih motiva, modernisti kog okru enja i potpuno neuobi ajenih likova dobije se jedna pri a ovog autora I priznajem, prisutne su i falinke, neke manje, druge ozbiljnije, samim tim i ve eon that later.Prva i poslednja pri a su ost Sasvim slu ajno sam odabrao ovu knjigu u biblioteci, i uzev i u obzir da je random pick, mogu re i da sam prijatno iznena en Prvi put itam Peljevina, a kako sam na uo, prili no je popularan, to se ti e modernih ruskih pisaca, a postoji i razlog Me anje apsurdnih motiva, modernisti kog okru enja i potpuno neuobi ajenih likova dobije se jedna pri a ovog autora I priznajem, prisutne su i falinke, neke manje, druge ozbiljnije, samim tim i ve eon that later.Prva i poslednja pri a su ostavile najja i utisak, ono izme u je donekle mlako, postoji dobra i sve a ideja...

 10. says:

  Veoma domi ljat i inovativan tekst sa interesantnim pristupom problemima koji su deo ivota svih nas Iako nisu svih pet pri a iste dubine i kvaliteta, zajedno ine celinu koju je nemogu e lo e rangirati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *